TÜRKİYE’ DE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNİN EĞİTİMİ YETERLİ DÜZEYDE MİDİR?

Bu soruya cevap bulmak için önce ülkemizin genel eğitim sitemine bir göz atmak gerekmektedir.

LİSELERDE DÜŞEN EĞİTİM KALİTESİNİN ÜNİVERSİTEL YAŞAMA ETKİSİ

Ne yazık ki ülkemizde öğretmenlik mesleğinin cazip bir meslek olmaktan çıkması ile öğretmen okullarının puanları çok düşmüş ve bu durum liselerdeki öğrenim kalitesini etkilemiştir. Yeterli donanıma sahip olmadan kendini üniversite sınavında bulan öğrenciler, genellikle kısa zamanda edinilen ezbere dayalı bilgilerle sınava girmekte ve bu da genel puan seviyelerini düşürmektedir.

AYNI BÖLÜMÜN PUANLARI ARASINDA FARKLI ÜNİVERDİTELERDE GÖRÜLEN UÇURUMLAR

Diş hekimliği fakültesi için bir üniversitede 493 ile başlayan taban puanların başka bir üniversitede 329’ a kadar düşebilmesi bu iki üniversitenin baştan kabul ettikleri öğrenci kalitesi için çok açık birer veridir. Bu nedenle Türkiye’ de diş hekimliği fakültelerinin eğitimi yeterli düzeyde midir? sorusunu belki fakülteler bazında incelemek daha doğru olacaktır. Örneğin 493 ile yani neredeyse tam puan yaparak diş hekimliğine giren öğrenci zaten lisede temek matematik ve kimya bilgilerini edinmekle kalmamış, aynı zamanda analiz gücüne ve ders çalışma disiplinine de kavuşmuştur ve bundan sonra kendisine verilecek bilgileri almaya ve onları işlemeye çok açıktır. Peki üniversiteye 329 gibi alt bir puanda giren öğrenci için aynı şeyi söylemek mümkün müdür?

ÖZEL ÜNİVERSİTELERİN BİR KISMINDAKİ YANLIŞ UYGULAMALAR

Elbette burada özel üniversitelerin tamamını töhmet altında bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Bir kısım köklü özel üniversitelerde layıkıyla eğitim verildiği gibi sınıf geçme sistemleri de devlet üniversiteleri kadar öğrencileri zorlayabiliyor. Zaten bu üniversiteler taban puanları ile de kendilerini ortaya koyuyorlar. Ancak diğer bir gurup ise para karşılığı diploma veren işlevsiz kurumlar olarak ortaya çıkıyor ki, bu üniversitelerden mezun öğrencilerin seçmiş oldukları meslekler hakkında ne kadar donanıma sahip oldukları tartışılır hale geliyor.

Sonuç olarak görüldüğü üzere Türkiye’ de diş hekimliği fakültelerinin eğitimi yeterli düzeyde midir? Sorusuna basitçe evet ya da hayır demek mümkün değil. Gerçekte sorulması gereken soru hangi üniversitelerden mezun diş hekimlerinin daha donanımlı olabilecekleri.